TwitterFacebook
Mācību centrs LAIPA
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde, reģ.Nr.3360802287
FacebookTwitter

Daiga Avdejanova

Daiga Avdejanova

Valdība 2016. gada 5. aprīlī apstiprināja Daigu Avdejanovu Datu valsts inspekcijas direktores amatā un viņa šos pienākumus pildīja līdz 2019. gada 31. decembrim. Šo četru gadu laikā D. Avdejanova ieviesa Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības Latvijā un ieguva plašu pieredzi fizisko personu datu aizsardzības jomā, tajā skaitā darbojās Eiropas Datu aizsardzības kolēģijā, kas nodrošina Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību konsekventu piemērošanu.
Daigai Avdejanovai ir vairāk nekā 20 gadu pieredze vadošos amatos valsts pārvaldē, strādājot gan Tieslietu ministrijā, kur vadīja Iekšējā audita departamentu, gan Valsts ieņēmumu dienestā. D. Avdejanova Banku augstskolā ieguvusi profesionālo bakalaura un Latvijas Universitātē profesionālo maģistra grādus ekonomikā, strādāja arī kā vieslektore Banku augstskolā, kur pasniedza kursu “Iekšējais audits”. Viņai ir arī ilggadēja pieredze uzraudzības funkciju izpildē, strādājot gan iekšējā auditā, gan ārējā auditā (revīziju un nodokļu auditu veikšanā). Vienlaikus vismaz 5 gadus veiksmīgi un aktīvi darbojās Revīzijas konsultatīvajā padomē, veicinot revīzijas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu. Piedalījusies dažādu projektu īstenošanā, kā arī vadījusi dažādus projektus, tajā skaitā informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā.

publikācijas un konferences: