TwitterFacebook
Mācību centrs LAIPA
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde, reģ.Nr.3360802287
FacebookTwitter

Informācijas tehnoloģiju drošības pamati (lektors Arnis Puksts)

[Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Licence nr.DIKS-19-602-ail]

Mērķauditorija: Visi, kurus interesē informācijas tehnoloģiju drošības tēma, bet īpaši, publiskās pārvaldes un komercsektora pārstāvji, kuru darba pienākumi ietver informācijas tehnoloģiju sistēmu pārvaldību un/vai uzraudzību, tostarp, datu aizsardzības sistēmas uzraudzības ietvarā.

Kursa saturs: 62 akadēmisko stundu kurss "Informācijas drošības pamati" tiek organizēts divās loģiskās daļās ar praktiskiem darbiem zināšanu nostiprināšanai:

1.Daļa - Informācijas tehnoloģiju, datu apstrāde, datortīkla un tīmekļa darbība, ietverot:

 • tīkla pamata darbība, tīkla slāņi, protokoli;
 • tīmekļa darbība - DNS, HTML, ievades lauki, sesiju uzturēšana un sīkdatnes;
 • sistēmu arhitektūra un datu glabāšana - datu bāzu vadības sistēmas, tabulu struktūra, relāciju modeļa būtība;
 • vairāku sistēmu sadarbība, datu imports un eksports;

2.Daļa - Informācijas drošība, ar saturu:

 • Drošība kā sistēma;
 • Drošības elementi - informācijas resursu pārvaldība, riska analīze, informācijas šifrēšana, auditācijas pierakstu aprite, rezerves kopijas, attālinātā piekļuve;

Kursa nobeigumā - Pārbaudījums, kura sekmīga nokārtošana apliecina, izglītojamā zināšanas un prasmes risināt ar informācijas drošību saistīto problēmātiku, spēju apzināties situāciju, iespējamos apdraudējumus un veikt attiecīgus koriģējošus pasākumus adekvāta informācijas drošības līmeņa nodrošināšanai ikdienā.
Iegūstamie rezultāti:

 • Izpratne par infromācijas tehnoloģiju darbību un informācijas drošību;
 • Izpratne par resursu pārvaldības nozīmi;
 • Spēja saprast apdraudējumus un veikt risku analīzi;
 • Spēja izstrādāt kiberdrošības pārvaldības dokumentāciju;
 • Personiskais ieguvums - spēja sarunāties ar informācijas tehnoloģiju ekspertiem "vienā valodā"!

Lektors: Arnis Puksts, Sertificēts personas datu aizsardzības speciālists (praktizē kopš 2009.gada),
Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas dibinātājs un valdes līdzpriekšsēdētājs

Mācību kursa cena: 191 EUR bez PVN (ar PVN 231,11 EUR).

Tuvākie mācību datumi un vietas - TIEŠSAISTE! Par apmācību sākumu informācija tiks precizēta.

Nepieciešams TIKAI DATORS (uz kursa laiku nepieciešamas instalācijas tiesības) UN INTERNET PIESLĒGUMS! Precīzākas detaļas - pēc reģistrācijas!

Informācija par kursu: info@mclaipa.lv; tālrunis 26316197

Pieteikties: