TwitterFacebook
Mācību centrs LAIPA
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde, reģ.Nr.3360802287
FacebookTwitter

Arnis Puksts

Personas datu aizsardzības un informācijas drošības eksperts Arnis Puksts. 

Izglītība:

  • 2010.gads - Turība, Profesionālais grāds jurisprudencē.

  • 2005.gads - Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē; Specializēcija – Vadības informācijas sistēmas, Sistēmanalīze, Informācijas sistēmu uzturēšana.

 Galvenā pieredze:

Dalība konferencēs un publikācijas:

Konferences:

pUBLIKĀCIJAS:

presē:

pieminēts citur: