TwitterFacebook
Mācību centrs LAIPA
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde, reģ.Nr.3360802287
FacebookTwitter

Seminārs: Fizisko personu datu aizsardzības aktualitātes (5 akadēmiskās stundas)

Kopš 2018.gada 25.maija, kad tika uzsākta Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) piemērošana, ir pagājuši gandrīz 2 gadi, bet no VDAR pieņemšanas brīža jau teju 4 gadi! Šajā laikā Eiropas Savienības uzraudzības iestādes ir izdevušas vadlīnijas, vērtējušas situācijas un pat piemērojušas iespaidīgus sodus, līdz ar to gan praktiskā, gan teorētiskā izpratne par VDAR niansēm ir attīstījusies.

Semināra mērķauditorija: Visi, kurus interesē fizisku personu datu aizsardzības tēma, bet īpaši, publiskās pārvaldes un komercsektora pārstāvji, kuru darba pienākumi ietver datu aizsardzības pārvaldību un uzraudzību.

Semināra saturs: Datu aizsardzībā būtiskākais ir būt pastāvīgā kustībā un uzturēt savu zināšanu bāzi pēc iespējas aktuālāku. Tādēļ mēs, mācību centrs mcLAIPA, piedāvājam ikvienam interesentam 5 stundu kursu, kurā koncentrētā veidā sniegsim informāciju par:

  • Secinājumiem, kādi radušies, vērtējot uzraudzības iestāžu rīcību un piemērotos sodus;
  • Uzraudzības iestāžu plāni - kam jāgatavojas pārziņiem;
  • Tendencēm, kuras liecina par VDAR formālu ("ķeksīša") ieviešanu un iespējamiem riskiem pārbaudes gadījumā;
  • Tuvākā laikā sagaidāmajiem izaicinājumiem un riskiem, tajā skaitā, tehnoloģiskajiem, un ieteikumiem kā tos vadīt;
  • Datu apstrādes problemātiku - identificēt datu apstrādes nolūkus un datu apstrādē iesaistītos subjektus, to statusus un datu plūsmas;
  • Sniegsim atbildes uz jautājumiem!

Lektori: Datu aizsardzības un informācijas drošības eksperts A.Puksts
un Datu valsts inspekcijas vadītāja līdz 2019.gada beigām - Daiga Avdejanova!

Semināra norises datums un laiks: 2020.gada 24.martā no plkst. 13:00 līdz 16:00!

Semināra norises vieta: Tiešsaiste!
Semināra cena: 53,00 EUR bez PVN (ar PVN 64,13 EUR)

Informācija par semināru: info@mclaipa.lv; tālrunis 26316197

Pieteikties: