TwitterFacebook
Mācību centrs LAIPA
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde, reģ.Nr.3360802287
FacebookTwitter

Fizisku personu datu aizsardzība un apstrāde mērniecībā

Sākuma datums: 28.augusts
Norises vieta: Rīga
Kursa apjoms: 6 akadēmiskās stundas
Cena bez PVN: EUR 60.00
Cena ar PVN: EUR 72.60

Lektori

Kursa apraksts

Kvalifikācijas celšanas kursi praktizējošiem mēniekiem (atbilstoši MK not.nr.1011. prasībām)

Sākuma datums: 28.augusts, laikā no 10.00 līdz 17.00

Norises vieta:

klātienē - Lāčplēša iela 37, Rīgā;
tiešsaistē - platformā 
https://video.failiem.lv

Kursa apjoms: 6 akadēmiskās stundas

Cena bez PVN: EUR 60.00

Cena ar PVN: EUR 72.60

Pasniedzējs:
Arnis Puksts,
 Mg.sc.soc., Bac.iur,
Sertificēts personas datu aizsardzības speciālists,
Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas valdes līdzpriekšsēdētājs.

KURSA APRAKSTS

Apmācību kursa mērķis - izprast normatīvo aktu prasības fizisku personu datu apstrādē un aizsardzībā un to pielietojumu praksē.

Kursa programma:

 1. Datu apstrādes nolūku noteikšana un tiesisko pamatojumu izvēle (mērķu reģistru izveide un uzņēmuma mājas lapā ievietojamā informācija);
 2. datu subjekta informēšanas pienākuma izpilde:
 • pieņemot un izpildot darba uzdevumus,
 • iegūstot arhīva datus no Valsts Zemes dienesta par īpašnieku un pierobežniekiem,
 • robežu mērīšanas procesā,
 • zemes ierīcības projekta izstrādē,
 • pēc darba uzdevuma izpildes;

    3. pārbaudes darbs.

Rezultāts: kursu dalībnieki iegūst izpratni par:

 • normatīvo aktu prasībām datu apstrādes mērķu reģistra izveidē un uzturēšanā;
 • datu apmaiņas prasībām un ierobežojumiem komunicējot ar klientiem, sadarbības partneriem un valsts iestāžu pārstāvjiem dažādos projekta realizēšanas gaitas posmos.

Kursu dalībnieki saņems:

 • apliecību par 6 stundu apjoma kursa noklausīšanos;
 • materiālus par kursa tēmām.

Pieteikumā lūdzam norādīt vai esat LKĢA vai LMB biedrs (!):
LKĢA biedriem 50% atlaide, LMB biedriem 25% atlaide.

Kursa cenā iekļauti mācību materiāli un kafijas pauzes.

Lai pieteikums tiktu veiksmīgi reģistrēts, lūdzu aizpildiet visas pieteikuma ailes!

Paredzētais nodarbību grafiks

augusts 2020

28. augusts 10:00 17:00
Fizisku personu datu aizsardzība un apstrāde mērniecībā