TwitterFacebook
Mācību centrs LAIPA
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde, reģ.Nr.3360802287
FacebookTwitter

Informācijas tehnoloģiju drošības pamati

Sākuma datums: 14.aprīlis
Norises vieta: Tiešsaiste
Kursa apjoms: 62 akadēmiskās stundas
Cena bez PVN: EUR 198.35
Cena ar PVN: EUR 240.00

Licences numurs: DIKS-19-602-ail
Licences izdevējs: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Lektori

Kursa apraksts

Uzmanību! Ņemot vērā īpašo situāciju un pieprasījumu, esam izveidojuši iespēju veikt hibrīdu apmācību, proti: gan klātiene, gan tiešsaiste vienlaicīgi! Ja kādu dienu netiec klātienē - esi tiešsaistē! Pieejams katras mācību dienas video ieraksts - gan klātienes, gan tiešsaistes kursantiem! Izmanto iespēju absolūti elastīgi plānot savu laiku!!!

Par šo kursu!

Mērķauditorija: Visi, kurus interesē informācijas tehnoloģiju drošības tēma, bet jo īpaši, publiskās pārvaldes un komercsektora pārstāvji, kuru darba pienākumi ietver informācijas tehnoloģiju sistēmu pārvaldību un/vai uzraudzību, tostarp, datu aizsardzības sistēmas uzraudzības ietvarā.

Kursa saturs: 62 akadēmisko stundu kurss "Informācijas drošības pamati", ietverot tēmas, tajā skaitā konkrētā brīža aktualitātes nozarē:

 • tīkla pamata darbība, tīkla slāņi, protokoli;
 • tīmekļa darbība - DNS, HTML, ievades lauki, sesiju uzturēšana un sīkdatnes;
 • sistēmu arhitektūra un datu glabāšana - datu bāzu vadības sistēmas, tabulu struktūra, relāciju modeļa būtība;
 • vairāku sistēmu sadarbība, datu imports un eksports;
 • Drošība kā sistēma, virtualizācijas pamati;
 • Drošības elementi - informācijas resursu pārvaldība, riska analīze, informācijas šifrēšana, auditācijas pierakstu aprite, rezerves kopijas, attālinātā piekļuve.

Kursa nobeigumā - Pārbaudījums, kura sekmīga nokārtošana apliecina, izglītojamā zināšanas un prasmes risināt ar informācijas drošību saistīto problemātiku, spēju apzināties situāciju, iespējamos apdraudējumus un veikt attiecīgus koriģējošus pasākumus adekvāta informācijas drošības līmeņa nodrošināšanai ikdienā.
Iegūstamie rezultāti:

 • Izpratne par informācijas tehnoloģiju darbību un informācijas drošību;
 • Izpratne par resursu pārvaldības nozīmi;
 • Spēja saprast apdraudējumus un veikt risku analīzi;
 • Spēja izstrādāt kiberdrošības pārvaldības dokumentāciju;
 • Personiskais ieguvums - spēja sarunāties ar informācijas tehnoloģiju ekspertiem "vienā valodā"!

Informācija par kursuinfo@mclaipa.lv; tālrunis 26316197

Paredzētais nodarbību grafiks

aprīlis 2020

14. aprīlis 12:00 17:00
Informācijas tehnoloģiju, datortīkla pamata darbība, tīkla slāņi, protokoli pamata darbība

15. aprīlis 12:00 17:00
Tīmekļa darbībai būtiski elementi - DNS, HTML, ievades lauki, sesiju uzturēšana un sīkdatnes

16. aprīlis 12:00 17:00
Tīmekļa darbība

21. aprīlis 12:00 17:00
Sistēmu arhitektūra un datu glabāšana

22. aprīlis 12:00 17:00
Datu bāzu vadības sistēmas, tabulu struktūra, relāciju modeļa būtība

23. aprīlis 12:00 17:00
Tīmekļa servera un datu bāzes konfigurēšanas un izmantošanas nianses

28. aprīlis 12:00 17:00
Informācijas šifrēšanas pamati

29. aprīlis 12:00 17:00
Informācijas resursu pārvaldība - riska analīze, auditācijas pierakstu aprite, rezerves kopijas, attālinātā piekļuve

30. aprīlis 12:00 17:00
Gala pārbaudījums