TwitterFacebook
Mācību centrs LAIPA
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde, reģ.Nr.3360802287
FacebookTwitter

Informācijas tehnoloģiju drošības pamati

Sākuma datums: 2020.10.13.
Norises vieta: Klātiene/Tiešsaiste!
Kursa apjoms: 62 akadēmiskās stundas
Cena bez PVN: EUR 329.75
Cena ar PVN: EUR 399.00

Licences numurs: DIKS-19-602-ail
Licences izdevējs: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Lektori

Kursa apraksts

Uzmanību! Ņemot vērā īpašo situāciju un pieprasījumu, esam izveidojuši iespēju veikt hibrīdu apmācību, proti: gan klātiene, gan tiešsaiste vienlaicīgi! Ja kādu dienu netiec klātienē - esi tiešsaistē! Pieejams katras mācību dienas video ieraksts - gan klātienes, gan tiešsaistes kursantiem! Izmanto iespēju absolūti elastīgi plānot savu laiku!!!

Par šo kursu!

Mērķauditorija: Visi, kurus interesē informācijas tehnoloģiju drošības tēma, bet jo īpaši, publiskās pārvaldes un komercsektora pārstāvji, kuru darba pienākumi ietver informācijas tehnoloģiju sistēmu pārvaldību un/vai uzraudzību, tostarp, datu aizsardzības sistēmas uzraudzības ietvarā.

Kursa saturs: 62 akadēmisko stundu kurss "Informācijas drošības pamati", ietverot tēmas, tajā skaitā konkrētā brīža aktualitātes nozarē:

 • tīkla pamata darbība, tīkla slāņi, protokoli;
 • tīmekļa darbība - DNS, HTML, ievades lauki, sesiju uzturēšana un sīkdatnes;
 • sistēmu arhitektūra un datu glabāšana - datu bāzu vadības sistēmas, tabulu struktūra, relāciju modeļa būtība;
 • vairāku sistēmu sadarbība, datu imports un eksports;
 • Drošība kā sistēma, virtualizācijas pamati;
 • Drošības elementi - informācijas resursu pārvaldība, riska analīze, informācijas šifrēšana, auditācijas pierakstu aprite, rezerves kopijas, attālinātā piekļuve.

Kursa nobeigumā - Pārbaudījums, kura sekmīga nokārtošana apliecina, izglītojamā zināšanas un prasmes risināt ar informācijas drošību saistīto problemātiku, spēju apzināties situāciju, iespējamos apdraudējumus un veikt attiecīgus koriģējošus pasākumus adekvāta informācijas drošības līmeņa nodrošināšanai ikdienā.
Iegūstamie rezultāti:

 • Izpratne par informācijas tehnoloģiju darbību un informācijas drošību;
 • Izpratne par resursu pārvaldības nozīmi;
 • Spēja saprast apdraudējumus un veikt risku analīzi;
 • Spēja izstrādāt kiberdrošības pārvaldības dokumentāciju;
 • Personiskais ieguvums - spēja sarunāties ar informācijas tehnoloģiju ekspertiem "vienā valodā"!

Informācija par kursuinfo@mclaipa.lv; tālrunis 26316197

NB! Aizpildot reģistrācijas formu lūdzu ņemiet vērā, ka tur norādītā informācija tiks atspoguļota Jūsu dalības apliecinājumā!

Paredzētais nodarbību grafiks

Oktobris 2020

2020.10.13. 10:00 15:00
Informācijas tehnoloģiju, datortīkla pamata darbība, tīkla slāņi, protokoli pamata darbība

2020.10.14. 10:00 15:00
Tīmekļa darbība

2020.10.20. 10:00 15:00
Tīmekļa darbībai būtiski elementi - DNS, HTML, ievades lauki, sesiju uzturēšana un sīkdatnes

2020.10.22. 10:00 15:00
Datu bāzu vadības sistēmas, tabulu struktūra, relāciju modeļa būtība

2020.10.27. 10:00 15:00
Tīmekļa servera un datu bāzes konfigurēšanas un izmantošanas nianses

2020.10.28. 10:00 15:00
Informācijas šifrēšanas pamati

Novembris 2020

2020.11.03. 10:00 15:00
Attālināts darbs, virtualizācija un iekārtu pārvaldība

2020.11.05. 10:00 15:00
Aktuālās problēmas informācijas drošības nozarē; Eksāmens