TwitterFacebook
Mācību centrs LAIPA
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde, reģ.Nr.3360802287
FacebookTwitter

Kvalifikācijas celšanas ikgadējie kursi praktizējošiem mērniekiem - Komunikācijas konflikti un to risināšanas iespējas mērnieka darbā

Sākuma datums: 23.jūlijs
Norises vieta: Rīga
Kursa apjoms: 6 akadēmiskās stundas
Cena bez PVN: EUR 60.00
Cena ar PVN: EUR 72.60

Kursa apraksts

Apmācību kursa mērķis - apzināt un izprast komunikācijas konfliktu rašanās cēloņus un to risināšanas iespējas veicot mērnieka profesionālos darba pienākumus. Kurss paredzēts ģeodēzisko darbu, zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu un zemes ierīcības projektu darbu veicējiem.


Kursa programma:


I daļa. Zināšanu, pieredzes un atbildības nozīme mērniecībā
Lektors Ēvalds Ciematnieks, Sertificēts mērnieks

Saturs:
1.    Nozares profesionālie jautājumi: akadēmiskās izglītības, ar mērniecību saistīto normatīvo aktu pārzināšanas, līgumattiecību esamības ar klientu, prakses un pieredzes nozīme un tās pielietošana zemes kadastrālās uzmērīšanas darbos.
2.    Korektas, atbilstošas dokumentiem un faktiskajai situācijai informācijas par uzmērāmo un robežojošo īpašumu iegūšana, apkopošana un sagatavošana, sagatavojoties un esot saziņā ar zemes īpašniekiem un tās nozīme veiksmīgai darbu izpildei.
3.    Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildes procesa būtiskākie etapi un mērnieka iespējamās rīcības vērtējums tajos.

Rezultāts: kursu dalībnieki pilnveido savu izpratni par atbilstošu rīcību sarežģītā tehniskā situācijā un komunikācijā ar mērniecības darba izpildes procesā iesaistītajām personām. 


II daļa. Komunikācijas konflikti, emocijas un personīgās rīcības izvēle
Lektore Iluta Krūmiņa, Mg.psych., organizāciju psihologs

Saturs:
1.    Konfliktu līmeņi un risināšanas stratēģijas. Kādu stratēģiju kādā situācijā labāk izmantot?
2.    Emociju vadīšanas prasmes attīstīšana labākas sapratnes veicināšanai.
3.    Strukturētas sarunas vadīšana konfliktsituāciju gadījumos.


Rezultāts: kursu dalībnieki spēj atpazīt dažādus konfliktu līmeņus un to risināšanas stratēģijas, pilnveido savu izpratni par emociju jēgu, zemteksta ziņojumiem un personīgās izvēles iespējām.


Kursus piedāvā “Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija” sadarbībā ar SIA “mcLAIPA”

Kursu dalībnieki saņems:

  • apliecību par 6 stundu apjoma kursa noklausīšanos;
  • materiālus par kursa tēmām.

Lai reģistrēšanās kursiem būtu veiksmīga, lūdzam aizpildīt visas norādītās ailes.

Paredzētais nodarbību grafiks

jūlijs 2020

23. jūlijs 10:00 17:00
Komunikācijas konflikti un to risināšanas iespējas mērnieka darbā