TwitterFacebook
Mācību centrs LAIPA
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde, reģ.Nr.3360802287
FacebookTwitter

Lektors - Arnis Puksts

Arnis Puksts

Arnis Puksts ir PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS UN INFORMĀCIJAS DROŠĪBAS EKSPERTS

IZGLĪTĪBA:

  • 2010.gads - Turība, Profesionālais grāds jurisprudencē.

  • 2005.gads - Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē; Specializēcija – Vadības informācijas sistēmas, Sistēmanalīze, Informācijas sistēmu uzturēšana.

 GALVENĀ PIEREDZE:

DALĪBA KONFERENCĒS UN PUBLIKĀCIJAS:

KONFERENCES:

PUBLIKĀCIJAS:

PRESĒ:

PIEMINĒTS CITUR:

Lektora grafiks

Fizisku personu datu aizsardzība un apstrāde mērniecībā

Norises vieta: Rīga, Lāčplēša iela 37

2020-08-28 10:00
Fizisku personu datu aizsardzība un apstrāde mērniecībā